Dünya ülkeleri arasında mal, hizmet ve sermaye alışverişine dış ticaret denir. Günümüz dünyasında; sonsuz olan insan ihtiyaçlarını, sınırlı kaynaklarla karşılayabilmek için dış ticaret gereklidir.

Küreselleşme, sanayileşme, hava, deniz, kara ve demiryolu ulaşımının artması, teknolojinin gelişmesi dış ticaret üzerinde çok etkilidir. Dış ticaret iç ticarete oranla biraz daha pahalıdır. Bir mal yada hizmetin yurt dışına çıkması yada gelmesi ek maliyetler gerektirir.

Bazı ülkelerdeki hammadde bolluğu, uygun ucuz işgücü, gelişmiş teknoloji ve sanayileşme sayesinde bazı ürünler daha uygun fiyatlarla üretilir. Üretim fazlası ürün ve mallar iç piyasada tüketildiği gibi uygun anlaşmalarla yurt dışına da satılabilir. Bazı mal ve hizmetler, yurt içindeki üretim maliyetinden daha uygun fiyatla yurt dışından alınabilir.

Dış ticaretin üç türü vardır.

1.)İhracat: Ülke içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin yurt dışına, başka ülkelere satılmasına ihracat denir. Örneğin;Türkiye bir çok dünya ülkesine tekstil ürünleri ihraç etmektedir.

2.)İthalat: Başka bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin ülkemizce satın alınmasıdır. Örneğin; Cep telefonu ithalatı gibi…

3.)Transit Ticaret:İthal edilmiş ürünün ihraç edimesidir.

İhracat miktarı, ithalat miktarını karşıladığında, dış ticaret dengesi oluşur. İhracatın ithalattan fazla olması tabi ki istenilen bir durumdur. Ülkenin dış ticaret başarısını gösterir. Ancak dış ticaret açısı olması da muhtemeldir. Bunun çözümü ise ülke içinde üretimi ve ihracatı arttırmaktır.

Dış Ticaretin Faydaları

1.)İhracat yapan ülkeler, sattıkları mal ve hizmetlerin, sürekli aynı kalitede olmasını sağlamak zorundadır. Bu da tüm dünyada kaliteli mal ve hizmete erişim olanağı ve istikrar sağlar.

2.)Rekabet ortamı sayesinde mal ve ürün çeşitliliği artar. Tüketicilere çok sayıda ve farklı fiyatta ürün arasından seçim yapma şansı elde ederler.

3.)İthalat sayesinde tüketicilerin daha kaliteli mal ve hizmete ulaşabileceğinden, yaşam standartları yükselir.

4.)İthalat ve ihracat ülkelerin kalkınma ve büyümelerine yardımcı olur. Gayri Safi Milli Hasılanın ve Kişi başına düşen Milli gelirin artmasını sağlar.

5.) Dış Ticaret sayesinde ülke içinde istihdam artar. İşsizlik ve yoksulluk azalır. Yeni fabrikalar ve işyerlerinin açılmasını teşvik eder.

6.) Dış Ticaret için kaliteli mal üretimi, ülkelerin dünya gözündeki itibarını artırır. İtibarı koruma çabası da kalitede istikrarı getirir.

7.)Dış Ticaret sayesinde; teknoloji transferi, ticaret anlaşmaları, sıcak ekonomik ilişkiler ülkeleri yakınlaştırır. Dünya barışına katkıda bulunur. Zor dönemlerde ülkeler arası yardımlaşma artar.